A+ R A-

Lansare de carte: "O cronologie a Caselor de Ajutor Reciproc" de Cristian Florin Bota

Email Imprimare

       

         În data de 17 iunie 2013, la Biblioteca Academiei Române, va avea loc lansarea cトビナ」ii “O cronologie a Caselor de Ajutor  Reciproc”, scrisト de domnul Cristian Florin Bota din Teiuナ. Evenimentul, la care vor participa invitaナ」i de marcト din ナ」arト ナ殃 din strトナnトフate, va include ナ殃 o expoziナ」ie de documente inedite.

          "Lucrarea de faナ」ト, deopotrivト pentru cei din branナ淨, ca ナ殃 pentru publicul larg, prezintト o perspectivト ineditト asupra unui subiect, considerat de mulナ」i tabu dupト Decembrie 1989. Cooperaナ」ie,ajutor reciproc – pentru unii, termeni de istorie recentト, legaナ」i mai degrabト de regimul politic postbelic decât de istoria democraticト a României – trebuie, ナ殃 în opinia autorului ナ殃 în a mea, recuperaナ」i ナ殃 revalorizaナ」i. Cristian Florin Bota se dovedeナ殳e, sub acest aspect, un „avocat” stトビuitor, entuziast, serios ナ殃 eficient. Economist, pasionat de istorie ナ殃 originar dintr-o zonト bogatト în urme ale continuitトη」ii, Cristian Florin Bota nu se aflト la prima realizare scriitoriceascト. De data aceasta, însト, abordeazト un domeniu la care mulナ」i au pretenナ」ia, nejustificatト, cト se pricep, insuficient ナ殃 neclar reglementat normativ, cu tradiナ」ie ナ殃 cu legトフuri sociale, pe nedrept, ignorate. Istoria pe care o prezintト are la bazト o documentare temeinicト, autorul cトブtând ナ殃 identificând mトビturii care sト contureze cât mai concludent fenomenul caselor de ajutor reciproc, apariナ」ia, evoluナ」ia ナ殃 perspectivele acestuia în contextul realitトη」ilor româneナ殳i ナ殃 internaナ」ionale. Prezentarea, cu rol de premisト, a Federaナ」iei Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR) ナ殃 a conexiunilor sale europene ナ殃 internaナ」ionale – Reナ」eaua Europeanト a Uniunilor de Credit (ENCU) ナ殃 Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit – WOCCU, este inspiratト ナ殃 justificatト de necesitatea „ancorトビii” întregii lucrトビi de prezentul ナ殃 viitorul uniunilor de întrajutorare.     

          Ceea ce reuナ歹ナ殳e Cristian Florin Bota sト transmitト prin aceastト realizare scriitoriceascト este, în primul rând, pasiunea care îi cトネトブzeナ殳e întregul demers ナ殃 stトビuinナ」a transilvトハeanului care vrea, întotdeauna, sト ducト treaba la bun sfârナ殃t.Uniunile de credit, în denumirea lor pe plan internaナ」ional, sau casele de ajutor reciproc, în sintagma consacratト la noi, pot fi prezentate ナ殃 într-o formulト tehnicト. Cristian Florin Bota este, însト, prea implicat afectiv ca sト adopte o asemenea manierト. De aceea, lucrarea sa este mult mai accesibilト publicului larg ナ殃 se constituie într-un demers menit sト ducト la o reconsiderare a întregului fenomen. Îmi face plトツere sト redau un eveniment la care am fost martor, anul trecut cu ocazia vizitei de reciprocitate fトツutト partenerilor noナ殳ri din Statele Unite ale Americii, Liga Uniunilor de Credit din Ohio. La fiecare întâlnire, ナ殃 au fost cel puナ」in trei în fiecare zi, Cristian Florin Bota a pus pe masト însemnele, bine conservate dar cu o vizibilト patinト a timpului, primei uniuni de credit înfiinナ」atト de

imigranナ」ii români pe teritoriul american, chiar în statul Ohio, în 1913. Vトヅit impresionate, gazdele noastre constatau douト lucruri – cト existト o tradiナ」ie româneascト remarcabilト în materia întrajutorトビii financiare ナ殃 cト aceasta a cトネトフorit alトフuri de imigranナ」ii români din Transilvania, încト de la începutul secolului XX, pe pトノânt american, contribuind la naナ殳erea ナ殃 dezvoltarea acestui fenomen în patria de adopナ」ie.

           Tradiナ」ia pe care stトビuinナ」a lui Cristian Florin Bota o relevト cititorului reclamト cu energie reconsiderarea ナ殃 revalorizarea caselor de ajutor reciproc din perspectiva complexitトη」ii implicaナ」iilor sociale, economice, juridice ナ殃 chiar istorice pe care acestea le au în societatea româneascト, nu doar în folosul membrilor ci ナ殃 în interes general. FEDCAR constituie o formト de materializare prin care demersurile legitime ale membrilor de a îmbina tradiナ」ia ナ殃 experienナ」a trecutului cu contextul modern al globalizトビii ナ殃 al actualizトビilor permanente. Autorul ナ殳ie ナ殃 reuナ歹ナ殳e sト fie convingトフor atunci când

abordeazト trecutul ナ殃 prezentul formelor de întrajutorare financiarト, legトフura fireascト de cauzalitate care sト dezvolte ナ殃 sト consolideze contribuナ」ia româneascト în domeniu.

          Eu, unul, apreciind în ansamblu eforturile lui Cristian Florin Bota, aナ歛 cum se materializeazト ele, simt obligaナ」ia fireascト deopotrivト de a-l felicita ナ殃 de a-i mulナ」umi."

 

 ナ枡rban Nicolae

Preナ歹dintele  Federaナ」iei Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR)  România


( 4 Voturi )Lansare de carte:

Vizitatori online

Avem 63 vizitatori online

Orase partenere