Lansare de carte: “O cronologie a Caselor de Ajutor Reciproc” de Cristian Florin Bota

       

         În data de 17 iunie 2013, la Biblioteca Academiei Române, va avea loc lansarea cărţii “O cronologie a Caselor de Ajutor  Reciproc”, scrisă de domnul Cristian Florin Bota din Teiuş. Evenimentul, la care vor participa invitaţi de marcă din ţară şi din străinătate, va include şi o expoziţie de documente inedite.

          “Lucrarea de faţă, deopotrivă pentru cei din branşă, ca şi pentru publicul larg, prezintă o perspectivă inedită asupra unui subiect, considerat de mulţi tabu după Decembrie 1989. Cooperaţie,ajutor reciproc – pentru unii, termeni de istorie recentă, legaţi mai degrabă de regimul politic postbelic decât de istoria democratică a României – trebuie, şi în opinia autorului şi în a mea, recuperaţi şi revalorizaţi. Cristian Florin Bota se dovedeşte, sub acest aspect, un „avocat” stăruitor, entuziast, serios şi eficient. Economist, pasionat de istorie şi originar dintr-o zonă bogată în urme ale continuităţii, Cristian Florin Bota nu se află la prima realizare scriitoricească. De data aceasta, însă, abordează un domeniu la care mulţi au pretenţia, nejustificată, că se pricep, insuficient şi neclar reglementat normativ, cu tradiţie şi cu legături sociale, pe nedrept, ignorate. Istoria pe care o prezintă are la bază o documentare temeinică, autorul căutând şi identificând mărturii care să contureze cât mai concludent fenomenul caselor de ajutor reciproc, apariţia, evoluţia şi perspectivele acestuia în contextul realităţilor româneşti şi internaţionale. Prezentarea, cu rol de premisă, a Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR) şi a conexiunilor sale europene şi internaţionale – Reţeaua Europeană a Uniunilor de Credit (ENCU) şi Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit – WOCCU, este inspirată şi justificată de necesitatea „ancorării” întregii lucrări de prezentul şi viitorul uniunilor de întrajutorare.     

          Ceea ce reuşeşte Cristian Florin Bota să transmită prin această realizare scriitoricească este, în primul rând, pasiunea care îi călăuzeşte întregul demers şi stăruinţa transilvăneanului care vrea, întotdeauna, să ducă treaba la bun sfârşit.Uniunile de credit, în denumirea lor pe plan internaţional, sau casele de ajutor reciproc, în sintagma consacrată la noi, pot fi prezentate şi într-o formulă tehnică. Cristian Florin Bota este, însă, prea implicat afectiv ca să adopte o asemenea manieră. De aceea, lucrarea sa este mult mai accesibilă publicului larg şi se constituie într-un demers menit să ducă la o reconsiderare a întregului fenomen. Îmi face plăcere să redau un eveniment la care am fost martor, anul trecut cu ocazia vizitei de reciprocitate făcută partenerilor noştri din Statele Unite ale Americii, Liga Uniunilor de Credit din Ohio. La fiecare întâlnire, şi au fost cel puţin trei în fiecare zi, Cristian Florin Bota a pus pe masă însemnele, bine conservate dar cu o vizibilă patină a timpului, primei uniuni de credit înfiinţată de

imigranţii români pe teritoriul american, chiar în statul Ohio, în 1913. Vădit impresionate, gazdele noastre constatau două lucruri – că există o tradiţie românească remarcabilă în materia întrajutorării financiare şi că aceasta a călătorit alături de imigranţii români din Transilvania, încă de la începutul secolului XX, pe pământ american, contribuind la naşterea şi dezvoltarea acestui fenomen în patria de adopţie.

           Tradiţia pe care stăruinţa lui Cristian Florin Bota o relevă cititorului reclamă cu energie reconsiderarea şi revalorizarea caselor de ajutor reciproc din perspectiva complexităţii implicaţiilor sociale, economice, juridice şi chiar istorice pe care acestea le au în societatea românească, nu doar în folosul membrilor ci şi în interes general. FEDCAR constituie o formă de materializare prin care demersurile legitime ale membrilor de a îmbina tradiţia şi experienţa trecutului cu contextul modern al globalizării şi al actualizărilor permanente. Autorul ştie şi reuşeşte să fie convingător atunci când

abordează trecutul şi prezentul formelor de întrajutorare financiară, legătura firească de cauzalitate care să dezvolte şi să consolideze contribuţia românească în domeniu.

          Eu, unul, apreciind în ansamblu eforturile lui Cristian Florin Bota, aşa cum se materializează ele, simt obligaţia firească deopotrivă de a-l felicita şi de a-i mulţumi.”

 Şerban Nicolae

Preşedintele  Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR)  România