Odinioară în Vinţu de Jos, de Cristian Florin Bota la ediţia a III-a

Duminică, 16 august 2015, de la ora 13:00, va avea loc lansarea volumului ”Odinioară în Vințu de Jos”, ediția a III-a revăzută și adăugită de autor – Cristian Florin Bota. Evenimentul se desfășoară la Căminul Cultural din localitate.

“Actuala reeditare a lucrării domnului Cristian Florin Bota, Odinioară în Vinţu de Jos, este necesară, deoarece ea aduce un plus de documentare, atât în ceea ce priveşte conţinutul său istoric documentar, cât şi cel ilustrativ.

Este necesar, în acelaşi timp, şi să îi informăm pe locuitorii comunei noastre, periodic, dar pemanent, în legătură cu evoluţia cercetărilor întreprinse asupra istoriei acestor locuri şi a oamenilor care le-au locuit, pe parcursul secolelor, evoluţie care se poate surprinde în cadrul ediţiei de faţă, comparativ cu cele anterioare.

Exemplarele ediţiilor mai vechi ale lucrării domnului Cristian Florin Bota, cele din 2010 şi 2012, au fost primite cu interes, ceea ce justifică, suplimentar, actul reeditării de faţă. 

Lucrarea bogat ilustrată, este o carte de vizită pentru localitate, întrucât oglindeşte istoria mai veche sau actuală a localităţii. Am sprijinit reeditarea lucrării, pentru locuitorii comunei Vinţu de Jos. Aceştia  apreciază desigur gestul primirii în dar a unei astfel de cărţi frumoase, care le vorbeşte despre trecutul lor, despre oameni şi familii cunoscute, despre frământările trecutului etc.,  despre păstrarea, ca o comoară de preţ, a autenticităţii, specificului rural, atât de valoros în vremurile de acum, pe care dorim să îl conservăm cât mai bine. Ediţia de faţă va servi la dezvoltarea simţului pentru istorie şi conservarea urmelor trecutului la nivelul locuitorilor comunei, ceea ce va influenţa, evoluţia localităţii.

Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care am susţinut apariţia ediţiei a III-a a lucrării menţionate şi ne bucurăm de finalizarea acestui proiect, care cu siguranţă va avea un efect benefic pentru  locuitorii comunei noastre, Vinţu de Jos, mândri de bogatul trecut istoric al acestor locuri, începând din timpurile străvechi şi până în vremurile de acum.

Cu siguranţă că lucrarea va fi receptată ca o valoroasă contribuţie culturală la cunoaşterea comunităţii oamenilor din zona comunei Vinţu de Jos, cu o istorie atât de bogată.”  declară primarul Gheorghe Vlad în prefaţa cărţii.

“Rezonanţa pozitivă de care s-a bucurat ediţia a două a lucrării „Odinioară în Vinţul de Jos” (2012) în cadrul istoriografiei transilvănene, a impus necesitatea reeditării ei la un interval de numai trei ani. Acest lucru denotă, cum spune Dr. Gabriela Mircea, „seriozitatea şi pasiunea consecventă (mereu perfectabilă şi însetată de perfecţiune, pentru cercetarea istorică) pe care autorul Cristian Florin Bota le manifestă cu dăruire totală şi profesionalism din ce în ce mai bine configurat”. Grupând în jurul său un colectiv de colaboratori, format din localnici pasionaţi şi personalităţi originare din Vinţu de Jos şi susţinut de cercetători de la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi de alţi istorici cu reputaţie, autorul acestei lucrări, colecţionar pătimit de cărţi poştale ilustrate şi fotografii istorice, a reuşit să recolteze surse documentare extrem de importante şi relevante pentru capitolul introductiv intitulat: „Repere cronologice”. Aceste „Repere”, amplificate cu noi informaţii documentar-arhivistice faţă de ediţia a II-a scot încă o dată în evidenţă importanţa localităţii Vinţu de Jos, cu certitudine una dintre cele mai vechi şi cu o istorie dintre cele mai bogate şi mai reprezentative pentru întreaga istorie a României, mai ales începând cu epoca frământată a Principatului Transilvaniei.

În această ediţie autorul Cristian Florin Bota a reuşit să valorifice piese de cartofilie şi fotografii istorice inedite din colecţia domniei sale, faţă de primele două ediţii, colecţie care cuprinde mai bine de 1500 de exemplare reproducând imagini ale unor localităţi din judeţul Alba. În calitate de colecţionar autorul ediţiei a III-a al albumului-carte „Odinioară în Vinţu de Jos” a depăşit în mod evident domeniul cartofiliei, dezvoltându-şi o arhivă de imagini valoroase pentru reconstituirea istoriei locale. În comparaţie cu cele câteva piese de cartofilie, care reprezintă în speţă castelul Martinuzii (în diferite faze de distrugere, în anii 1903, 1917), biserica romano-catolică şi reformată sau curţile familiilor nobiliare: Horváth, Rédey şi Teleki, gara din Vinţu de Jos construită deja în 1867, cu depoul vechi de locomotive sau traversarea Mureşului cu podul plutitor (brudină), cele mai multe fotografii surprind aspecte din viaţa cotidiană aparent comună, dar cu valoroase elemente de epocă (îndeletniciri, portul tradiţional, festivităţi publice, aspecte legate de învăţământ, ceremonii de nuntă şi înmormântare ş.a.).

În demersul său editorial autorul Cristian Florin Bota a fost preocupat să reconstituie cât se poate de fidel unele aspecte legate de viaţa economico-comercială a târgului Vinţu de Jos, cu o infrastructură destul de solidă, exemplificată cu moara familiei Voju, cu magazinele lui Benczi Márton sau a Androniţei Băcăinţan şi cu farmacia „Schunn”, redată într-o fotografie remarcabilă care conferă un parfum de epocă.

Grupat tematic, materialul documentar-ilustrativ surprinde fiii satului făcând stagiul militar la Regimentul 91 Infanterie Alba Iulia (1924) dar şi luptând în tranşeele  frontului de est. Colecţia Bota conţine şi câteva fotografii ce au menirea ca să ilustreze fenomenul migraţiei, când unii săteni din Vinţul de Jos au sperat la sfârşitul secolului al XIX-lea la o viaţă mai bună în noul continent. Nu toţi, dar unii s-au realizat în America. Astfel Opriţa Nicolae din Sibişeni a devenit proprietarul unui „Cafeé & Bar – Saloon Românesc”.

Despre o viaţă culturală strălucitoare la Vinţu de Jos. vorbesc câteva fotografii istorice reprezentând membrii asociaţiei culturale „Astra” în anii 1936 şi 1941 şi corul mixt Sebeş-Vinţu de Jos în anul 1927. Ne surprinde în alte fotografii numărul mare de intelectuali (preoţi şi învăţători) recrutaţi din sânul populaţiei de origine română din Vinţu de Jos şi din localitatea „soră” Vurpăr.

În afara personalităţilor care s-au distins pe tărâm cultural-educativ şi prin  merite în alte domenii, s-a remarcat un alt fiu al Vinţului de Jos, şi anume Avram Ţurcaş, ajuns şofer al Casei regale. Îl găsim în această publicaţie prestigioasă, rod al unei munci sisifice de documentare a lui Cristian Florin  Bota, fotografiat alături de regina Elena şi în curtea castelului din Sinaia.” Volker WOLLMANN (Obrigheim)