Anunț de interes public

S-a reluat colectarea și transportarea gunoiului menajer în localitate.