Lansare carte de anecdote

Pe 28 august 2011 la Casa de Cultura a orasului Teius a avut loc lansarea unei carti de anecdote.

Postfaţă

 

Date pentru reconstituirea unui portret

Este de datoria noastră, a celor de acum, să facem cunoscută strădania celor care, înainte de noi au îmbogăţit zestrea culturală a acestor locuri, lăsând ca urmă a trecerii lor prin această lume o carte. Este şi cazul învăţătorului Iuliu Domşa din Peţelca, străvechi sat de pe Mureş, astăzi aparţină-tor oraşului Teiuş.

Activitatea culturală a lui Iuliu Domşa în această localitate nu este singulară. În Peţelca sunt născuţi mulţi oameni de valoare, dintre care îi amintim pe: Elie Damian Domşa, distinsul profesor de la Blaj, Aureliu Domşa, publicist şi colecţionar de timbre, Maria Gligor, actriţă la teatrul Bulandra din Bucureşti, Lucia Bareliuc, (n. Popa), doctor în medicină, Tit Liviu Domşa, scriitor, Sorin Domşa, coregraf, Gabriel Cornel Cherebeţiu-Domşa, medic cardiolog  ş.a.

Cunoaştem puţine lucruri legate de viaţa lui Iuliu Domşa. S-a născut în data de 1 aprile 1868, la Peţelca, fiu al lui Izidor şi  Maria. Îl aflăm ca învăţător pensionar în anul 1932, membru al Astrei, trimiţând articole revistelor din vremea sa. După încheierea studiilor la Blaj, Iuliu Domşa a fost numit în Protopopiatul Greco-catolic din Băgău şi apoi a devenit învăţător în satul natal.

La 1 Decembrie 1918, a participat la Unirea Transilvaniei cu Ţara, iar la 15 octombrie 1922, la Încoronarea  Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. A fost chemat la Domnul în 30 mai 1936, fiind înmormântat la Peţelca.

Trebuie să fi fost un învăţător inimos, preocupat pentru a sădi în sufletele elevilor  lumina învăţăturii. Organiza conferinţe pentru a promova cultura şi în rândul oamenilor din sat. Adesea, duminica sau de sărbători, la poarta lui se improvizau adevărate şezători. Soţia  era fiica învăţătorului Radu, din Beldiu. A fost înmormântat la Peţelca, dar crucea de lemn de la căpătâiul său a dispărut, odată cu trecerea vremii.

Cele 34 de creaţii umoristice, cuprinse în lucrarea Anecdote, publicată în anul 1934, ne dezvăluie o altă latură a personalităţi sale, cea de creator. Iuliu Domşa trebuie să fi fost un bun cunoscător al folclorului, căci anecdotele sale e posibil să fi fost mai întâi istorioare hazlii din lumea satului, pe care el le-a versificat, înnobilându-le cu talentul său literar  şi harul de povestitor.

Vechii greci considerau că răzând putem îndrepta greşelile semenilor noştri, după dictonul Ridendo castigat mores. Iuliu Domşa ironizează în anecdotele sale mai ales prostia, dar şi lenea, lăcomia, vicii ale lumii din vremea sa întâlnite şi în zilele noastre.

Interesant este faptul că întotdeauna românii sunt puşi într-o lumină favorabilă, iar ceilalţi, fie ei, secui, bulgari, saşi sau ţigani, sunt prezentaţi cu păcatele lor, nu cu lucrurile care le fac cinste. Paginile în care sunt evocaţi ţiganii au ceva din savoarea Ţiganiadei lui Budai Deleanu, dar sunt în cele din urmă personajele sale sunt privite cu înţelegere, nu cu răutate şi stârnesc hazul mai ales prin limbajul eroilor.

Iuliu Domşa este prezent în amintirile oame-nilor din Peţelca, care i-au păstrat un respect deosebit. Ioan Domşa, un consătean născut în anul 1890, care i-a fost elev, îi povestea fiului său, că domnul învăţător purta costum negru, avea pălărie şi baston. I-a rămas întipărit în minte momentul în care, fiind elev, în anul 1938 a recitat poezia Umbra Ţiganului. Învăţătorul stătea în faţa lui şi râdea. La urmă l-a felicitat şi l-a sărutat pe frunte. Domnul Traian Domşa din Zlatna (născut în Peţelca), păstrător al acestor amintiri,  avea 8 ani, când Iuliu Domşa a murit. Ne-a mărturisit că toamna mergea cu tatăl său să stoarcă struguri la casa învăţătorului, care era singurul din sat ce avea în acea perioadă teasc.

 

În cercetările noastre am luat la Peţelca legătura cu nepoţii învăţătorului: Maria Domşa, Victoria Târtu, Aurelia Ciortea, Silvia Bârsan şi Iulian Târtu. Amintirea învăţătorului în anul 2011 este vie în sat. Astfel, am cunoscut oameni care ne-au ajutat să găsim date despre învăţător ca: domnul Dumitru Ciortea, care ne-a recitat din anecdotele învăţăto-rului, Maria Domşa, Marcela Bărsan, Iustin Domşa, Gheorghe Domşa, Teodor Domşa, Ionică Domşa, Iacob Domşa, Ştefan Bârsan, Iulia Târtu, Milintia Ciortea, Iacob Ciortea, Cornelia Domşa, Veronica Voina,Victoria Gâlea şi Francis Pop.

Mulţumim Primăriei şi Consiliului local Teiuş, care au sprijinit financiar reeditarea acestei lucrări, domnului primar al oraşului Teiuş, Dorin Iacob Mateica, Despărţământului Astra Ioan Neagoe, Stremţ-Teiuş, doamnei Silvia Pop, preşedinte a Despărţământului Astra Timotei Cipariu Blaj, doamnei Adriana Mondoc, doamnei Cornelia Bodea, doamnei Aurelia Chertes, doamnei Doina Oniţă şi domnului Traian Domşa. Cristian Florin BOTA şi Daniel TIUTIU.