Despărţământului Astra “Ioan Neagoe” Stremţ-Teiuş la cea de-a 107-a Adunare Generală a ASTRA de la Sovata

     Reprezentanţi ai Despărţământului Astra “Ioan Neagoe” Stremt-Teius, Cristian Florin Bota şi Daniel Tiutiu, vor participa la cea de a 107-a Adunare Ge­nerală a Asociaţiunii Tran­silvane pentru Literatura Ro­mână şi Cultura Popo­rului Român, care va avea loc în peri­oada 26-28 octombrie la Sovata şi Sân­georgiu de Pădure.

     Programul manifestărilor va cuprinde o sesiune ştiin­ţifică de comunicări, cu tema "Asociaţiunea ASTRA – mentor al românilor de pretutin­deni" care va include două secţiuni: "Românii de pe Văile Târ­navelor şi din afara graniţelor ţării" şi "Astra în actualitate"; lansa­rea cărţii "Martirajul preotului sângeorgean Vasile Ro­taru" a Elenei Mihu; verni­sajul expoziţiei de pictură "Biserici de patri­moniu din judeţul Mureş", precum şi cea de a cincea ediţie a  Festivalului jocului, portului, obiceiului şi cân­tecului popular "Pe Mureş şi pe Târnave".